Zas jednou pěkný den

Předem se omlouvám za  kvalitu obrázků z mého letitého mobilu ale příště beru foťák  snad to bude  lepší

   

Reklamy

Výstava 2018

ZKO Moravičany pořádá v sobotu 2. června 2018
OBLASTNÍ SPECIÁLNÍ VÝSTAVU NĚMECKÝCH OVČÁKŮ

Místo konání: Fotbalový stadion Moravičany

cenaProgram:

7.00 – 8.30 přejímka psů
9.00 – 16.00 posuzování ve třídách

Třídy:
6 – 12 měsíců tř. dorostu
12 – 18 měsíců tř. mladých
18 – 24 měsíců tř. dospívajících
nad 24 měsíců tř. pracovní
od 8 let veteráni

Posuzující rozhodčí: LUTZ WISCHALLA (D)

Doklady pro účast: Originál průkazu původu, výkonnostní knížka, platný očkovací průkaz a doklad o členství KNO.

Z účasti na výstavě jsou vyloučeni psi podle č. 12 výstavního řádu ČMKU. Výstava se koná podle platného výstavního řádu ČMKU a KNO. Protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, zadání pořadí, titul) není přístupný podle čl. 15 výstavního řádu ČMKU. Protest z formálních důvodů je přípustný při složení zálohy 500 Kč, která v případě zamítnutí protestu propadá ve prospěch pořadatelů.

UPOZORNĚNÍ: Lhostejnost k výstřelu je přezkušována již ve třídě mladých.
Na výstavách musí být zapsán výsledek RTG v průkazu původu psa již ve třídě dospívajících.
Ve třídě pracovní může nastoupit pouze jedinec se složenou všestrannou zkouškou z výkonu./ZM, ZVV, IPO, SchH, VPG/. Věkovou hranici musí splnit jedinec nejpozději v den výstavy.

Výstavní poplatky:

  • za prvního psa 300 Kč
  • za další psy 200 Kč
  • veteráni 100 Kč
  • nečlen KNO 400 Kč

Poplatky doporučujeme uhradit na místě.

Přihlášky zašlete nejpozději do 28. května 2018 na adresu:

Marie Zdráhalová
Moravičany 204
789 82 Moravičany
Mobil:+420 608 708 950 – po 18. hod.
Email: marie.zdrahalova@seznam.cz

Pro vítěze jsou připraveny věcné ceny – poháry, granule. Po celou dobu konání akce bude k dispozici bohaté občerstvení a kulturní vystoupení. Každý vystavovatel obdrží poukaz na občerstvení zdarma.

přiláška na výstavu 2018

Svod Rottweilerů 8.5.2018

Rottweiler klub České republiky pořádá svod dorostu a bonitaci RTW
Místo konání: ZKO Moravičany
GPS 49.7548069N, 16.9807022E
Termín konání: 8.5.2018

8.00- 9.00 přejímka psů
od 9.00 svod, násladuje bonitace

Rozhodčí pro exteriér: p. Zdeněk Kliment
Rozhodčí pro povahy: p. Jiří Vychodil
Figurant: p. Josef Kubec

Kontaktní osoba: Milena Vachutková, Zápotočí 140, 789 73 Úsov
email: vachutkova.milena@seznam.cz, tel: 583435334, 608751285

Přihlášky /včetně kopie dokladu o zaplacení/ zasílejte na výše uvedenou adresu
nebo email.
Uzávěrka přihlášek: 1.5. 2018

Poplatky: člen svod 200,- Kč bonitace 700,-Kč
nečlen svod 200,-Kč bonitace 1.400,-Kč

Uhraďte na účet RKČR č. 2100539387/2010
Adresa majitele účtu: Rottweiler klub ČR
VS: členské číslo (nečleni – telefonní číslo)
Účel platby : Moravičany 8.5.2018

Doklady potřebné k účasti na akci:
Očkovací průkaz, průkaz původu, výkonnostní knížka psa. Košík na psa.
Průkaz člena RKČR + doklad o zaplacení členského příspěvku na rok 2018

přihláška